Referanser

 

Dette er det vi trenger, seier avdelingsleiarane i helse- og omsorgstenestene i Lindås kommune, se artikkel:
https://www.lindas.kommune.no/artikkel.aspx?Aid=1837&Back=1

Coaching har vært viktig og nyttig i forbindelse med arbeidet mitt. Jeg er blitt mer bevisst egne verdier og ferdigheter, og hvordan jeg kan bruke disse best mulig i jobben. Coachingen har dessuten utfordret meg til å søke nye måter å angripe små og store utfordringer. Det har gitt lyst og energi til å videreutvikle meg som leder.
Tove Lunde, Direktør humankapital og merkevare, G C Rieber

Vi benytter Ina Schjøtt Brackman til individuell og team coaching for Portofolio Management teamet i Bergen Energi (vel 15 medarbeidere). Dette hjelper oss å bli tydeligere, tørre satse på og videreutvikle våre ulikheter, kommunisere bedre sammen, ta bedre vare på hverandre og motivere hverandre til ytterligere vekst.  Tidligere hadde vi flere "team" i teamet, nå er vi samlet i et team, denne endringen skyldes i første rekke team coaching. Det er en annen stemning på PM teamet nå.  Der er mer forståelse, aksept, høyere under taket og konflikt nivået er redusert.  Der er nysgjerrighet og vilje til å inkludere og dele mer (kunnskap og erfaringer). Når nye personer kommer inn i teamet, får de en svært effektiv og god start via team coachingen. Feedback-kulturen er blitt sterkere og kommunikasjonen mer effektiv. Dette fører til bedre resultater både internt og for kundene våre.
Fridtjov Bergmann, Head of Portfolio Management, Bergen Energi AS

En-til-en coaching har gitt meg bedre innsikt i og bekreftelse av mine verdier som jeg nå bruker mer bevisst. Nyttig feedback på hva jeg er god på gir energi og handlekraft. Jeg har fått bedre fokus, tar tak i gjøremål mer strukturert og motivert og lurer ikke meg selv. Jeg er blitt tydeligere og har fått bedre salgsresultater. Team Coaching har sveiset teamet sammen, integrert nye medarbeidere, og min geografiske avstand til teamet føles nå mindre. Team Coaching er en god og trygg arena for å ta opp viktige ting. Teamet jobber bedre og smartere sammen mot felles mål.
 
Øyvind Hegset, Key Account Manager FishPool ASA

The coaching process over 5 months by telephone has been an ongoing development and insight in my personal values and professional goals. I have learned to take care of my energy and navigate between my minimum and maximum level. I am now clear about my focus and am delighted to continue to work on my strengths, because now I know them!
Kerstin Ulbricht, Product Manager, Q-Cells AG, Germany

Flere referanser