Kickoff

Type produkt

3-4 timers kurs. Introduksjon til å bygge sterkere feedback-kultur i teamet

Mål

Bevisstgjøre teamet på effekten og nytten av en sterkere feedback kultur. Lære å gi og ta imot effektfulle tilbakemeldinger

Målgruppe

Team fra 5 til 25 kolleger.

Type firma

Alle bransjer, alle typer firma og institusjoner

Effekt

Team medlemmene ser hverandre på nye måter

De ser at det er verdifullt og nyttig med tilbakemeldinger

De ser at enhver jobb er viktig og at de kan skape bedre resultater

Økt motivasjon

Omfang

3-4 timer

4 individuelle coaching samtaler med leder(e) anbefales

Eventuelt individuell coaching eller oppfølgings-coaching
av team medlemmer

Metode/Særpreg

Co-active coaching metode:

  • Alle er aktive, deltar, blir sett og hørt

  • Hele teamet er til stede hver gang

  • Alle er likeverdige

  • Alle blir utfordret på ulike måter og vil tørre å gå ut over sine ”komfort soner”

  • Vi skaper et trygt og lærevillig miljø

  • Vi jobber to og to, i grupper på 3 og i plenum