Bygge feedback-kultur

Type produkt

4 dagers team coaching og en-til-en coaching av leder(e)

Mål

Bygge sterkere team, arbeide smartere sammen, bli bedre kjent og bedre kommunikasjonen og arbeidsmiljøet

Målgruppe

Team fra 5 til 14 personer inkludert leder(e) som jobber mot samme overordnede mål

Type firma

Alle bransjer, alle typer firma og organisasjoner

Effekt

Mer fruktbart samarbeid og høyere under taket

Konstruktiv feedback kultur

Alle ser og jobber mot samme mål

Bedre trivsel og arbeidsglede

Kort sagt: Bedre resultater!

Omfang

4 dager team coaching over 4-6 måneder

14 en-til-en coaching samtaler med leder(e)

Eventuelt en-til-en coaching eller oppfølging
av team medlemmer

Metode/Særpreg

Co-active coaching metode:

  • Alle er aktive, deltar, blir sett og hørt

  • Hele teamet er til stede hver gang

  • Alle er likeverdige

  • Alle blir utfordret på ulike måter og vil tørre å gå ut over sine ”komfort soner”

  • Vi skaper et svært trygt og lærevillig miljø

  • Vi jobber to og to, i grupper på 3 og i plenum

  • Alle tar med seg viktig læring

Kommentarer:

 

 

 

To påbyggingsmoduler er mulig etter disse 4 dager:

-          2 dager: Sette gode, smarte mål

-          1-2 dager:  Konflikthåndtering