Ina Schjøtt Brackman

 • PCC – Professional Certified Coach godkjent av ICF første gang i 2008, re-sertifisert i 2011.
 • Profesjonell coach for næringslivet siden 2002.
 • Siden 2006 hovedfokus på ledercoaching, team coaching og presentasjonstrening.
 • Flere enn 3000 dokumenterte coaching timer.
 • Har coachet ledere, selgere, meglere og team siden grunnutdannelsen var ferdig i 2002.
 • Har siden høsten 2010 også coachet ledere på boreplattformer i Nordsjøen, og gått Nordsjø-turnus: 2 uker ute, 4 uker på land.
 • Coacher også ledere worldwide.
 • Holder workshops og presentasjonstrening.
 • 20 års tidligere yrkeserfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv som selger, markedsfører og salgssjef.
 • Utdannet translatør i Sveits og USA (4 år) og så jobbet 8 år i utlandet (England, Tyskland, Sveits, og Frankrike).
 • Samarbeider med andre coacher og bedriftsutviklere i inn- og utland, se egen side.
 
 

Særpreg som coach:
Kombinerer teori, erfaring og engasjement.
Er målbevisst og leken.
Har smittende energi.
Coacher og leder work-shops på norsk, engelsk, tysk og fransk.

    Coaching utdannelse:
 • 2011: PCC (Professional Certified Coach) resertifisert fra International Coach Federation.
 • 2011: Licensed Coach HAAPPI.Me® ,
  "System for personal growth and development" godkjent av ICF.
 • 2008: PCC (Professional Certified Coach) fra International Coach Federation.
 • 2008: ORSC Fundamentals (Organization & Relationship System Coaching).
 • 2006: Certifisert i team verktøyet “Team Diagnostics”.
 • 2005: CPCC (Sertifisert Co-Active Coach fra CTI, Coaching Training Institute, USA).

 

     

 

Godkjent sertifisert PCC, Professional Certified Coach av ICF International Coaching Federation http://www.coachfederation.org/ICF/
Medlem av ICF Norge

http://www.icfnorge.no/