Hva er team-coaching?
I team-coaching jobber deltakerne for å få alle i teamet eller gruppen til å prestere bedre sammen. Coachen leder gruppens utvikling ved å fremme refleksjon, nysgjerrighet, åpenhet og læring. Coachen inspirerer og skaper trygge og lærevennlige forhold der medarbeiderne tør og kan ta ansvar for gruppens utvikling. I team-coaching åpnes kommunikasjonen i gruppen på en trygg og motiverende måte.

 

Hva skjer i team-coaching?

Coachen fremmer utviklingsprosessen ved hjelp av utfordringer, oppgaver, og øvelser. Deltakerne er aktive, reflekterer, ser, lytter og handler, samtidig som de blir sett og hørt. De trener på å støtte og utvikle hverandre. De lærer mer om hvordan de andre fungerer og hva som driver dem. De blir inspirert til å se muligheter for å nå felles mål. Hele teamet er til stede hver gang, inkludert leder(e). I gruppen er alle likeverdige og blir utfordret til å gå ut over sine ”komfort soner”. Vi jobber to og to, i grupper på 3-4 og i plenum. Mellom workshops utfordres deltakerne til å trene på det man kommer frem til.

 

Ved team-coaching, oppnår man:

  • Bedret kommunikasjon og samhandling

  • Økt trivsel og mer arbeidsglede

  • Større bevissthet om felles verdier og felles mål

  • Skarpt fokus på respekt, tillit og ærlighet i gruppen

  • Ansvarsfølelse overfor gruppen

  • Og dermed: Bedre resultater.