Hva er  en-til-en coaching?

En kommunikasjonsform som fremmer handling og læring, både på det personlige og faglige plan.  Ved hjelp av jevnlige samtaler med en coach over tid, vil utøver, gjennom bevisstgjøring, utfordring, trening og motivasjon, utvikle seg til å nå nye høyder. Coaching er en metode for personlig utvikling.

 

Hva er en coach?

En coach er en profesjonell samtalepartner, som er trent i å få utøveren til  å finne og frigjøre mer av sitt potensial og til å utvikle seg både på det personlige og faglige plan. Coach er ikke en beskyttet tittel, så sørg for at du velger en som både er sertifisert og erfaren.

 

Hva gjør en coach? Hvordan jobber du med en coach?

Coachen er en (likeverdig) samtale- og sparring-partner som stimulerer deg til utvikling.  Coachen lytter aktivt, ser, utfordrer og støtter deg. Du definerer dine mål og coachen hjelper deg til å holde fokus på dem. Sammen med coachen reflekterer du, stopper opp, ser etter ulike perspektiv i nåtid og fremtid slik at du får klarhet rundt egen situasjon.  Du ser etter forbedringspotensialet ditt og arbeider mot det sammen med coachen. Dere avtaler delmål som du trener på i og utenom coaching samtalene. Dette fremmer handling og læring.

 

Samarbeidet mellom deg og coach er et forhold hvor fremdrift og muligheter til å nå dine mål avhenger av ditt engasjement og din villighet til å handle. Coachingsamtalene foregår ansikt til ansikt eller pr. telefon. Trening og endring trenger tid - derfor foregår coaching over flere måneder.

 

Hva kan du oppnå ved coaching?

  • Øke selvinnsikten

  • Øke bevisstgjøring rundt muligheter og valg du selv kan påvirke

  • Skarpere fokus på det som virkelig er viktig i hverdagen din

  • Lære å utnytte sammenhengen mellom drømmer, visjoner, mål og delmål

  • Bedre selvadministrasjon - som betyr at du får større grad av kontroll i hverdagen.

  • Bli dyktigere til å prioritere

  • Leve mer i samsvar med dine verdier

  • Bedre resultater, både personlig og jobbmessig

 

 
 

 

"Believe you can and you're half way there"

Theodore Roosevelt