Flere referanser

 

KAM teamet består av mange  ca. 20 ekstroverte, kompetente personer som ikke er redde for å stå frem.  Likevel er det en sterk opplevelse når coachen flytter grenser og klarer å tydelig få frem det positive og sterke i den enkelte (også de mindre ekstroverte), og ikke minst binde dette opp til en styrkring av kunderelasjoner - dvs vårt teams core business. I tillegg styrkes relasjonen blant teammedlemmene. Når vi samles så sjelden, fordi vi er spredd og holder til i ulike land, er workshops med Ina med på å skape noe spesielt i teamet. Det er utfordrende å integrere flere nye medarbeidere, fra ulike land i KAM teamet, og i dette arbeidet er team-coaching viktig. Hovedsakelig gjør team coaching at vi får større tillit til hverandre, vi blir bedre kjent, åpner opp kommunikasjonen slik at vi får større trygghet. Derfra kan vi utvikle visjoner, mål og oppgaver. Det at vi kommer mye bedre i kontakt med hverandre, er basisen for godt samarbeid.

Individuell coaching har gitt meg nyttig innsikt og kompetanse om lederskap og måter å behandle mennesker på. Det hjelper meg å fokusere, ta utfordringene i rett rekkefølge, samt stoppe opp og se det store bildet. Coaching hjelper meg å finne svarene selv, jeg blir mer effektiv og bruker mindre tid på unødige bekymringer.
Anne Merete Ask, leder for Key Account Managers internasjonalt i Bergen Energi AS

Team-coaching: Bergen Energi AB i Sverige har använts Ina Schjøtt Brackman individuellt och som team coach sedan 2003. Nästan alla våra säljare har haft en-till-en coaching och alla våra team (Sälj, KAM, Client Service och Spot) har med jämna mellanrum haft team coaching. Effekten av individuell coaching har resulterat i högre försäljning, bättre trivsel, större självinsikt och en stabil arbetstakt. Team Coaching har bidragit till bättre samarbete, öppnare kommunikationer, bättre feedback-kultur och större rum för utveckling och tillväxt. Vår tillväxt har tilltagit de senaste 5 åren, och vi skall fortsätta att växa tillsammans med våra medarbetare! Vi tror att coaching är viktigt för att upprätthålla och vidareutveckla detta.

En-til-en coaching: För mig personligen har min kommunikation förbättrats! Coaching har hjälpt mig att förbättra min feedback till mina medarbetare, speciellt så har jag blivit mycket bättre på att ge negativ feedback som i många fall är nödvändig men som jag upplevt som svår att ge. Jag har också utvecklat min förmåga att "lyssna av" prospects, kunder och kollegor bättre, och min avslutsfrekvens hos kunden har blivit högre. Sammantaget så har det varit mycket utvecklande både individuellt och i team perspektiv och jag är övertygad om att det har bidragit till att vi blivit väsentligt effektivare och att vi tjänat stora pengar på detta.
Jonas Almquist, Verkställande Direktör, Bergen Energi AB